Pályázatok/Magyar

Makovecz Vándoriskola 2020

2020.07.30. 09:30

A Makovecz Vándoriskola felvételt hirdet fiatal építészek számára. A szervezők olyan pályakezdők jelentkezését várják, akik önálló tervezőként, vállalkozóként az építészeti tervezést magas színvonalon, közösségben kívánják művelni. 
 

„Határ a megismerés határa, 
az emberi élet határa; 
határterület maga a személyes élet, 
ha a születésben benne érezzük a
preegzisztenciát és a halálban 
a halál utáni létet;" 

„A kapu síkján átlépni egy pillanat. 
A pillanatba, a síkba beállni, 
s abban elvegyülni?
Képpé változnék, vagy eltűnnék, 
ha amabba a mennyei kapuba állnék?"

(Makovecz Imre, 1996 és 1980 körül, részletek)

 

A Kós Károly Egyesülés 1989-ben alapította meg a posztgraduális képzést adó Vándoriskolát, ahol eddig közel száz építész szerzett diplomát. A Vándoriskola Makovecz Imre vezetésével indult szellemi műhely, amelyben az építészeti gyakorlatot az Egyesülés építész, tájépítész irodáiban lehet elsajátítani szerkesztői, feldolgozói és önálló tervezési feladatokon keresztül. A vándorépítészek a három éves munkaviszony ideje alatt elméleti képzéseken (előadások, tervezési pályázatok, táborok, szakmai kirándulások és elméleti kutatások) is részt vesznek.

A Makovecz Vándoriskola felvételt hirdet fiatal építészek számára. Olyan pályakezdők jelentkezését várjuk, akik önálló tervezőként, vállalkozóként az építészeti tervezést magas színvonalon, közösségben kívánják művelni. A felvetteket októbertől alkalmazzuk.

A pályázat részvételi feltétele a feladatkiírás szerinti tervezési feladat elkészítése és a pályázó fontosabb munkáit, alkotásait bemutató portfólió beadása, valamint a személyes meghallgatáson való részvétel. A feladatkiírás, fotók és felmérési terv letölthető ide kattintva. 

Felvételi kiírás

Hercegkút Tokaj-Hegyalja egyik bortermelő községe. A Rákóczi-szabadságharc után Trautson herceg az elnéptelenedett vidékre a német-francia határ menti Schwarzwald vidékéről telepeseket hozatott a munkáskezek pótlására. A község nevét 1904-ben magyarosították és lett Pogánykútból Hercegkút. A szőlőművelés és borkezelés terén a lakosok elsajátították mindazt, ami Tokaj-Hegyalját jellemezte, a saját szőlők termését a falu két végén lévő pincesoron, a népi építészet remekeiben érlelik és tárolják már a 18. század vége óta, a község 1908-ban lett a Tokaj-hegyaljai zárt borvidék tagja. 
A II. világháború után német származásuk miatt a község lakói közül sokakat a Szovjetúnióba hurcoltak kényszermunkára. A közösség sváb azonosságtudata ennek ellenére továbbra is megmaradt, megtartotta hagyományait, ünnepeit, az utóbbi évtizedekben újraindult a német nyelv tanulása, oktatása az óvodában és az alsó tagozatban. 

Ravatalozó

Az épületet egy helyi építész tervezte 1979-ben és a hercegkútiak sok „társadalmi munkájával" a helyi TSZ építő brigádja építette, aminek költségeit a falu lakói adták össze. A felravatalozás és a szertartás mindig a belső térben történik, a ravatalozó térben és a fedett előtérben a hozzátartozók az íratlan rend szerint foglalják el helyüket. Az átalakítás során egy harang elhelyezésére is alkalmas előtetőt, bejárati építményt szeretnének építeni, valamint a meglévő épületrészt méltón felújítani, átalakítani. Szükség van a meglévő helyiségeken túl egy kisebb mosdócsoportra, és egy szerszámraktárra is. 

Tervezési feladat

Építészeti vázlatterv készítése a meglévő ravatalozóépület átalakításáról, mely tartalmazza a harang elhelyezésére is alkalmas előtető-építményt, az épület felújítását egy nemesebb megjelenés biztosításához, továbbá a szükséges helyiségeket (ravatalozó, fedett előtér, hűtő és tároló, öltöző, két egységes mosdócsoport, szerszámraktár). Továbbra is biztosítani kell a sírok autóval való megközelítését a meglévő aszfalt burkolaton vagy áthelyezéssel kialakítva.

Helyszínrajzként egy egyszerű felülnézet elegendő, az előtető rajzait a megértéshez szükséges léptékben kell elkészíteni oly módon, hogy azokat könnyen körbe lehessen mutatni (A3 lapokon). Makett készítése ajánlott, de nem kötelező. Grafikai előadásmód, műszaki részletezettség szabadon választható.

A pályázati anyagot a beadás napjáig digitálisan is el kell küldeni a makoveczvandoriskola@gmail.com címre.

Benyújtandó munkarészek:
•    helyszínrajz
•    alaprajz
•    metszet
•    homlokzati nézet
•    látványterv
•    rövid műszaki leírás

Pályázat

A felvételi kiírással párhuzamosan, ugyanerre a feladatra tervpályázatot hirdettünk a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolásai számára is ugyanazon feltételekkel. A pályázat beadási határideje egybeesik a felvételi feladat leadásával, így az újonnan felvételt nyert fiatal építészek azonos eséllyel szerepelnek a pályázat elbírálásakor, lehetőséget kapva, hogy tervük esetleg megvalósulhasson.

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:

Elnök: Rák József Hercegkút polgármestere
Társelnök: Salamin Ferenc, a Makovecz Vándoriskola vezetője

Tagok: 
Csóka Balázs DLA Pro Architectura díjas építész
Erhardt Gábor Pro Architectura díjas építész
Fábián Rigó Tamás, a Kós Károly Egyesülés társigazgatója
Füzes András Pro Architectura díjas építész
Kovács Ágnes Podmaniczky- és Takács András-díjas építész

A felvételi beszélgetésen való részvétel feltétele a feladatkiírás szerinti tervezési feladat elkészítése és a pályázó fontosabb munkáit bemutató portfólió beadása, valamint a személyes meghallgatáson való megjelenés.

A tervezési helyszín (Hercegkút, temető) közös bejárásának időpontja: 2020. augusztus 14. 10 óra.
Egyéni bejárásra is van lehetőség. Ez esetben segítséget a település polgármesteri hivatalában lehet kérni.

A pályázat és portfólió benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 16 óra
Helyszín: 1024 Bp., Margit körút 5/a., Axis Építésziroda, 
e-mail: salamin.ferenc@gmail.com

Személyes meghallgatás időpontja: 2020. szeptember 5. 9.30 óra
Helyszín: 1034 Bp., Makovecz Imre utca 25. (Magyar Művészeti Akadémia terme)

Felvételi és pályázati eredményhirdetés: 2020. szeptember 5. 13 óra