Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Építőipari Mesterdíj Alapítvány
Felhívás nívódíj pályázatra 2004. június 30.
Építőipari Nívódíj

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület, a Magyar Építőművészek Szövetsége, illetve az Építőipari Mesterdíj Alapítvány célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, maradandón jót, szépet, elismerésre méltót alkotni.
Ezért a létesítmény létrehozásában részt vevők jó együttműködésének, a mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezésnek nyilvános elismerésére és ezáltal a szakma becsületének, megbecsülésének növelésére

Építőipari Nívódíj -at

alapítottak, amelyet az évenkénti pályázatot elnyert kategória-győzteseknek átadott tanúsítvány és a létesítményen elhelyezendő bronzkeretes réztábla testesít meg.


Pályázati feltétel:

Legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott, legalább 100 MFt nettó végszámla értékű építménnyel pályázhat magyar cégbíróságon építési generál feladatok ellátására bejegyzett vállalkozó.
A pályázó tehát a generálkivitelező lehet, de a Nívódíjat hirdető táblán mellette szerepelnek az építtető, a tervező, a három kiválasztott vállalkozó megnevezése mellett ezeknek, a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító vezetői.


Pályázati kategóriák:

  • középület
  • ipari és kereskedelmi létesítmény
  • többlakásos lakóház
  • műemlék helyreállítás, rehabilitáció
  • mérnöki, mélyépítési és energetikai létesítmény


A pályázatokat az Alapítók által delegáltakból álló Bíráló Bizottság az ügyrend szerint eljárva bírálja el a pályázati anyag, illetve a helyszíni bejárások alapján.

A bírálat fő szempontjai:

  • a kivitelezés minősége
  • a funkciónak megfelelő megoldások
  • a kedvező üzemeltethetőség,
  • a környezetbe illeszkedés


A Bíráló Bizottság kategóriánként egy győztest állapít meg, de indokolt esetben egy-egy kategórián belül több díjat is javasolhat. A Bíráló Bizottság a pályázatok közel azonos értékelése esetén javaslatot tehet Elismerő Oklevél odaítélésére.
A bírálati jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, de a pályázó az őt érintő jegyzőkönyvrészt megismerheti.


Pályázat beadása:

A pályázóknak az adminisztrációs és szervezési feladatokat ellátó Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától (1027 Budapest, Fő u. 68. I/137. telefon: 224-1420, fax: 356-1215) kért, vagy az Internetről (http://www.mesterdij.hu) letöltött űrlap kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek csatolásával kell jelentkezniük.

Beadási határidő: 2004. szeptember 13. (hétfő) 16 óra

Beadás helye: 1027 Budapest, Fő u. 68. I/137. személyesen vagy postán 

 A jelentkezés díja: 180 eFt + 25 % ÁFA, amit a 10200940-22016209-00000000 számú számlára kell befizetni (a pályázat beadásánál, a befizetést igazolni kell!) 

A jelentkezéshez csatolni kell az építtető, az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az eredményhez meghatározó módon hozzájárult és a pályázó által kiválasztott három vállalkozó nyilatkozatát is.


Eredményhírdetés:

A 2004. évi pályázat eredményhírdetése december hóban történik.
A Nívódíjat hírdető tábla létesítményen való elhelyezésére - leleplezésére - és a tanúsítványok átadására 2005. első negyedévben, megfelelő ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjat hirdető tábla árát, illetve elhelyezésének engedélyezését és költségeit a díjazottnak kell vállalni és rendezni.
Az eredményhírdetés után a pályázati anyag átvehető a benyújtás helyén, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015