Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Szakmafelügyelet
Pályázati felhívás 2018. február 1.

A Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Testülete

pályázata
a testületi tag tevékenység ellátására


A Szakmafelügyeleti Testület pályázatot hirdet tagi feladatainak ellátására.

Pályázat benyújtásának feltételei:
- BÉK tagság
- érvényes építész tervezői jogosultság (É)
- vezető tervezői cím

Előnyt jelent:
- érvényes SZÉSZ jelű építésügyi műszaki szakértői jogosultság. (Amennyiben ezzel nem rendelkezik, és a pályázat
elfogadásra kerül, a kinevezéssel egyidőben a jogosultság bejegyzését meg kell kérni és egy éven belül jogosultsági vizsgát tenni.)
- építésügyi igazgatási gyakorlat


A testületi tag feladata az 1996. évi LVIII. tv. 3.§ (1) bekezdés d), e) pontjában foglaltak, különösen:
- havi kamarai biztosi jelentések áttekintése, eljárás a további vizsgálatot igénylő ügyekben
- részvétel a Szakmafelügyeleti Testület ülésein (kétheti rendszereséggel)

A Szakmafelügyeleti Testület ügyrendje letölthető <itt>.


A pályázat minimális tartalma:
- motivációs levél
- szakmai életút bemutatása


Beadási határidő: 2018. február 11.

Beadás módja:
- személyesen (BÉK Titkárság)
- levélben (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)
- e-mailben (szakmafelugyelet@bek.hu)


A pályázatokat a Szakmafelügyeleti Testület bírálja el.
A Testület javaslata alapján a testületi tagot a Budapesti Építész Kamara Elnöke nevezi ki.
Budapest, 2018. február 1.Dr. Fiala István
Szakmafelügyeleti Testület
elnök

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015