Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat
A tagdíj fizetésének átvállalása 2004. december 1.

Az elmúlt években a kamarai tagdíj elszámolása tekintetében többféle gyakorlat alakult ki:

  • A kamarai tag magánszemély fizeti a tagdíjat és a kamara a számlát a magánszemély kamarai tag részére állítja ki, ekkor az Szja tv. 27§ a) pontja szerint a magánszemélynél, a jövedelem megállapítása során, a kamarai tagdíj a bevételből levonható.
  • A kamarai tag nevére kiállított számlát a kamarai tag vállalkozása nem számolhatja el. Nem kifogásolható viszont, ha az a vállalkozás, ahol a kamarai tag tulajdonos, tag, illetve alkalmazott, a magánszemély kamarai tagnak megtéríti a tagdíjat. Ez a vállalkozásnál visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásnak minősül, és az ilyen címen elszámolt összeggel az adóév végén a társasági adó alapját meg kell növelni (Tao. tv. 8§ (1) n)). Az így átvállalt (megtérített) tagdíj a magánszemélynél adóköteles egyéb jövedelem (Szja tv. 28§), de az önálló tevékenység hiányában költségként el nem számolható kamarai tagdíj címen megfizetett összeg a bevételből az adóköteles jövedelem megállapítása során az Szja tv. 27§ a) pontja szerint levonható.
  • A kamarai tagdíjat a kamarai tag vállalkozása akkor számolhatja el költségként, ha a számla a vállalkozás nevére szól. A vállalkozás nevére kiállított (természetesen csak abban az esetben lehet erről szó, ha a kamarai tagság és a vállalkozási tevékenység szorosan összefügg) számla alapján megfizetett tagdíjat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint a vállalkozás, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként veheti figyelembe. Ebben az esetben a magánszemélynél jövedelem nem keletkezik.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015