Főoldal  
bejelentkezés bejelentkezés
regisztráció > jelentkezési lap > súgó > támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
Műveletek Lekérdezés Lekérdezés alapadatokra az alkotás helyére tervezői adatokra beruházói adatokra műszaki és leíró adatokra

adatlap: Műemlék épület homlokzati rekonstrukciója (Egykori Főposta)

Alapadatok

Egykori bejárat (Párizsi utca) megvalósulás éve:
2006
nyilvántartás jellege:
regisztrált
jelleg:
rekonstrukció
szakirány:
építészet
fajta:
egyéb középület
regisztráció ideje:
2007-09-12

Tervezői adatok

felelős tervező:

Az alkotás helye

ország:
Magyarország
hely:
1052 Budapest
cím:
Városház utca 18.
helyrajzi szám:
2444353

Műszaki és leíró adatok

műszaki leírás:

Az épület múltja:

A  Főposta létesítése szorosan összefüggött a postai szolgáltatás, a technika fejlődése és a kiegyezés nyomán létrejött magyar államiság kérdésével.

A kiegyezést követően a magyar posta és távírda is önállóvá vált és a Földművelés -, Ipar- és Kereskedelemügyi minisztérium fennhatósága alá került. A törvényhozás 1868-ban a Gránátos (Városház) – a Zsibárus (Párizsi) és az Úri, későbbi nevén Korona-herceg (Petőfi Sándor) utcák által határolt telket (Szerviták kertje) szavazta meg a postaépület részére.

.A tervek elkészítésére - a korban szokásos módon - pályázatot hirdettek, éspedig oly módon, hogy zárt körű pályázaton három építészt, illetve építész-társulást hívtak meg. Ezek a korabeli magyar főváros népszerű, sokat foglalkoztatott építészei voltak: Frey Lajos és Kauser Lipót, Benkó Károly és Kolbenheyer Ferenc, valamint Koch Henrik - Szkalnitzky Antallal, azonban a pályázattal kapcsolatos egykorú beszámolók csak Koch nevét említik.

A pályázaton a pályamunkák benyújtására az 1870. szeptember 30-i határidőt szabták meg. A megadott határidőre mindhárom építészeti társulás benyújtotta tervét.

A terveket megvizsgálva a bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a berendezést és a költségeket illetően Benkó és Kolbenheyer, a „külső csínt” és a „külszolgálatot” tekintve Koch Henrik, a szilárdságra nézve pedig Frey és Kauser terve felel meg leginkább. Mivel egyik terv sem felelt meg tökéletesen az elvárásoknak, az első és a második díjat egyesítették és Benkó és Kolbenheyer, illetve Koch Henrik között kettéosztották, a harmadik díjat pedig a Frey és Kauser építésztársulatnak adták ki.

A Főposta épülete a magyarországi historizáló építészet fontos és nagyszabású alkotása. Abban a korszakban készült, amikor a megszülető modern magyar állam nagy középületek létrehozását igényelte.

 Az épület emeleti részére a használatbavételi engedélyt 1873 augusztusába kapott a minisztérium, ugyanebben a hónapban a távírda már be is költözött ide.

Az épületet fennállása során többször átalakították, az egyes korokban felmerülő postai és távközlési igényeknek megfelelően.1906-ban talán a legnagyobb és a legjelentősebb átalakítás ment végbe a Főposta belsejében, a III. emeleten új távírótermeket létesítettek. Az átépítés során két távírda-termet hoztak létre: az egyiket a Párisi utcai, a másikat a Petőfi Sándor utcai szárnyban. A termek kialakításához elbontották a közbenső főfalakat, a felső födémet és a tetőszerkezetet. Ekkor távolították el az 1890-91 évben emelt saroktornyokat is. Ehhez az építészeti terveket Ray Rezső Vilmos, a vasbeton keretszerkezet terveit Zielinski Szilárd készítette.

Az épületnek műemléki védettsége van A rendszerváltozás után az épület -a posta és táv-közlés szétválásával - 83%-ban a MATÁV 17%-ban a Magyar Posta tulajdonába került.

2006 májusában a MATÁV Rt. jogutóda, a Telecom Rt. eladta ingatlanrészét külföldi be-fektetőknek a „Városház utca Project” Kft-nek. Az új tulajdonos a birtokában lévő területen apartmanhotel kialakítását tervezi, az üzemeletéshez szükséges kiegészítő funkciókkal. Az átalakítás első üteme a lepusztult, helyenként életveszélyes homlokzat felújítása volt.

 

A homlokzat-felújítás leírása:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint I. fokú építési hatóság  – homlokzat állagára való tekintettel a (az 1960-as évek óta a homlokzati felújítás nem történt)- 2003 augusztusában, határozatban kötelezte a tulajdonosokat az élet és vagyon-biztonságot veszélyeztető állapot azonnali elhárítására, valamint építési engedélyezési terv elkészíttetésére .

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása szerint az épületet az eredeti állapotban kell felújítani. Az eklektikus épületek vakolatarchitektúráját – anno - a kőfelületeket utánzó módon alakították ki, és színezték. Ez vonatkozott a teljes homlokzatra. Az ablakos fel-tárások alapján megállapítható, hogy a homlokzat egyszínű volt

Jelen felújításnak nem volt feladata a nyílászárók átfogó rekonstrukciója. A mintegy 130 éves nyílászárókat a későbbiekben – az elhelyezendő funkció függvényében komplexen felül kell vizsgálni, és megfelelővé tenni a jelenlegi követelmény-rendszernek.

A homlokzat felújítását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állandó ellenőrzése mellett, intenzív tervezői művezetéssel, valamint a H-Y Építéstörténeti és Műemlék-védelmi kft által készített tudományos dokumentáció maximális figyelembe vételével végezte el a kivitelező Kaparit kft.2006 évben.  

Beruházás adatai

beruházó:
Városház Projekt Kft., Magyar Posta Zrt.
költség:
320.000.000 HUF
költség/nm.:
64.000 HUF

képek

Egykori bejárat (Párizsi utca) Városház utcai homlokzat a felújítás után