Főoldal  
bejelentkezés bejelentkezés
regisztráció > jelentkezési lap > súgó > támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
Műveletek Lekérdezés Lekérdezés alapadatokra az alkotás helyére tervezői adatokra beruházói adatokra műszaki és leíró adatokra

adatlap: Corinthia Grand Hotel Royal

Alapadatok

- Minősített alkotás megvalósulás éve:
2003
nyilvántartás jellege:
minősített
jelleg:
átalakítás
szakirány:
építészet
fajta:
vendéglátó létesítmény
regisztráció ideje:
2007-09-11

Tervezői adatok

felelős tervező: életműért kapott díjak: 
    Ybl-díj 1981
munkatárs: munkatárs:
Németh Csaba

Az alkotás helye

ország:
Magyarország
hely:
1073 Budapest
cím:
Erzsébet körút 43-49.
helyrajzi szám:
34052/1, 34052/2

Műszaki és leíró adatok

szakmai díjak:
 
 
Budapest Építészeti Nívódíja 2005
szintterület:
51.000 nm.
műszaki leírás:

CORINTHIA GRAND HOTEL ROYAL

 

Építész:   Marosi Miklós        KÖZTI RT.
Belsőépítészet:  Joshua Judd     GA INTERNATIONAL LTD.


Építész munkatársak:  Ács István
    Németh Csaba
    Pantó Gergely
Statikusok:   Gurubi Imre
    Szakács Miklós
    Váczi Péter
Épületgépészek:  Lukács Tamás
    Unger Tamás
    Szűcs György
    Szabó István
Elektromos tervező: Tóth Bertalan
Közmű tervező:  Poroszlai József
Kert tervező:  Havassy Gabriella
Épületszerkezetek:  BMGE Épületszerkezettani Tanszék
    Becker Gábor
    Horváth Sándor
    Kakassy László
    Korom Pál
    Pattantyús Ádám
    
1894-96 között Id. Ray Rezső svájci származású építész tervei szerint épült a szálloda. Megnyitása a Millenium évében, 1896. május 1-én volt. Az időben Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb szállodája volt, szállodai és ven-déglátó helyei a szakma élvonalán belül is az elsők közé tartoztak, írók, festők, zenészek, színészek, újságírók kedvenc helyeivé váltak.
1915-ben Lumiére mozibemutatóját követvén, a báltermet Royal Apolló mozivá építették át.
1945-ben bombatalálatok erősen megrongálták az épületet.
1953-56 között 170 szállodai szobát állítottak helyre.
Az 1956-os forradalom leverésekor az épület kiégett, moziterme súlyosan káro-sodott.
1957-61 közötti helyreállítás során a KERTI tervei alapján nagyarányú átalakí-tásokat végeztek, a cour d’ honneur-ök összekötő hidas lezárására ekkor került sor.
1959 karácsonyán újra megnyitották a Vörös Csillag filmszínházat, immár Hárs-fa utcai bejárattal.
1961-ben 367 szobával megnyitják a szállodát.
A szálloda teljes bezárására 1992-ben került sor, a visszakeresztelt Royal Apollo Mozi az 1997 végi bezárásig tovább működött.
A Royal Grand Hotel jellemző eredeti paraméterei:
alapterülete:  31.000 m2
beépített kubatúrája: 170.000 lm3
650 ablaka volt
15 felvonója működött.

Telekegyesítés folytán, egy, összefüggő funkcióval kerül beépítésre a terület.
A cour d’ honneur-ös körúti beépítési vonal eredeti karakterének visszaállítását irányoztuk elő, a tömör, udvarokat lezáró összekötő hidak elbontásra kerülnek, az átriumterek tetőszinti lefedéseik, s nappali-éjszakai teljes átlátást biztosító transzparens üvegezésű függőleges falaik révén a szálloda szerves részére integ-rálódnak.
Az épület földszinti tere mintegy „városi tér”-ként funkcionál, a szállóvendége-ken kívül mindenki számára átjárható, vendéglátó egységek, üzletek  sokféle-ségét  kínálva.
Megbízó megvásárolta az Erzsébet körút 51. számú ház pinceszintjén elhelyez-kedő, évtizedek óta használaton kívül helyezett fürdő területét is, mely eredeti-leg is a szállodához tartozott. A fürdő a szállóvendégeken kívül a nagyközönség számára is hozzáférhető szolgáltatást biztosít.
A körúti homlokzat középrizalitjának eredeti  megoldású, oktogonális saroktor-nyai, tetőfelépítménye a bombatámadások során elpusztultak, a helyreállítások során, más,  egyszerűsített, olcsóbban megvalósítható megoldás született. E terv az eredeti állapot pontos rekonstrukcióját irányozza elő.
A Hársfa utcai front átellenes oldalán megvásárolt, 2 telek egyesítése révén ki-alakított telken parkoló és apartman-ház létesül, melyben a szálloda 1. emeleti bál-és konferencia központjához szintben kapcsolódó kiállító-, rendezvény- te-rem kerül megvalósításra, az utca fölött húzódó zárt, könnyed híd direkt forgal-mi kapcsolatot teremt a két épülettömb között.
Az apartman és parkolóház a szállodával átellenes oldali telken létesül, megkö-zelítése úgy a gyalogos, mint a gépkocsiforgalom részére a Hársfa utcáról bizto-sítható.
A tervezett szállodaépület 1 pinceszinttel, földszinttel, részleges mezzanin be-építéssel, a körúti traktusnál 5 emelet és tetőtérrel, tömbbelsőben 6 emelettel rendelkezik.
Az épület alaprajzszervezése a szálloda eredeti szisztémáját követi, a korábbi, az átriumok szélső traktusainak vendégszobái szellemükben és minőségükben fel-javultak, egyenértékű vendégszobák lehetőségét teremtve.
A Hársfa utca menti, középfolyosós elrendezésű szállodai szárny jelentős meny-nyiségű szobaegység elhelyezését tette lehetővé.
A VIP szalon a körúti mezzanin axisában létesül, s ugyanezen főtengely legfelső szintjén kerül elhelyezésre az elnöki lakosztály.
A fedett átriumok izgalmas belső világot teremtenek, a zajos körút jól hasznosu-ló belső szigeteivé válnak.
A bálterem fölötti tetőkert, a beépítési vonal öbölszerű visszaléptetése a szűk utca légtérbővülését, az e frontra néző vendégszobák kompenzálását is szolgálja.

Létesítmény terjedelmi adatai

- a szálloda
- beépített nettó alapterület: 41.075,22 m2
- beépített bruttó alapterület: 44,889,40 m2
- vendégszobák száma: 440 szoba + 1 elnöki lakosztály
- az apartman és parkolóház
- beépített nettó alapterület: 13.554,58 m2
- beépített bruttó alapterület: 13.820,95 m2
- apartmanok száma: 24 egység
- parkolóhelyek száma: 250 állás
- buszparkolók száma: 2 állás

Beruházás adatai

beruházó:
IHI Magyarország Zrt.
költség/nm.:
470.000 HUF

képek

- - - - - - - - - - - - -